Sterk in installatiewerk

Over Bosmans

 

 

Erkend Leerbedrijf

Bosmans wil graag investeren in de toekomst. Om die reden hebben wij er heel bewust voor gekozen een leerbedrijf te zijn, zodat jonge mensen bij ons ervaring op kunnen doen. Wil jij graag een stage doen bij Bosmans? Neem contact met onze mensen van Personeelszaken. Kijk voor meer informatie over het Erkend Leerbedrijf en de Stichting Opleidingsbedrijf InstallatieWerk Nederland op de site van deze stichting: IWBZ.

 

Convenant met Hooghuis Lyceum

Net als een aantal collega-bedrijven in Oss heeft ook Bosmans een convenant afgesloten met het Hooghuis Lyceum, sector Techniek in Oss. Ook leerlingen van  deze opleiding  zijn dus van harte welkom bij ons een stage te volgen.