Sterk in installatiewerk

Bosmans_EchtBosmans

 

 

Totaalleverancier en adviseur

Bosmans wordt graag vroeg bij uw project betrokken. Met ons advies, gestoeld op 75 jaar kennis en ervaring, worden doelmatige keuzes gemaakt en kosten bespaard. Onze bedrijfstak heeft traditioneel een afwachtende houding, ingegeven door de plek die onze branche heeft: achterin de rij. Bosmans heeft heel bewust gekozen voor een pro-actieve houding. Mee- en vooruitdenken en het ontzorgen van de klant staan bij ons centraal. Bij de keus voor installatiewerk is het immers belangrijk rekening te houden met gezondheidsaspecten en de financiële consequenties van beheersonderhoud voor de latere gebouw- of woningeigenaar.  Maar ook duurzaamheid, in de vorm van water- en energiebesparende maatregelen, krijgt onze volle aandacht.

 

Uw bouwproces in ervaren handen

En ook als het gaat om de uitvoering is uw bouwproces bij ons in ervaren handen. Onze vakmensen hebben hart voor het werk en voelen zich verantwoordelijk voor het gezamenlijke project. Planning is planning en door onze strakke organisatie weten we faalkosten tot een minimum te beperken.