49-Woningen Grote Boel Ossterhout bij Nijmegen

Grote Boel, Prachtig gelegen aan de Oosterhoutse plas.

Grote Boel sluit direct aan op de bestaande wijken De Elten en de Boomgaard. Ideaal! Alle voorzieningen zijn er al. In de buurt is een Albert Heijn en daarnaast zijn er nog wat andere winkels en horeca. En dan is er nog voorzieningenhart De Klif: dé ontmoetingsplek voor de wijk. Hier kunt u sporten en een theatervoorstelling bijwonen. Verder is er een school, kinderopvang en een bibliotheek. Zelfs voor een aantal zorgvoorzieningen kunt u hier terecht. Fijn trouwens dat u met een kwartiertje fietsen in hartje Nijmegen zit.

Oosterhoutse plas

Midden in het gebied van de Waaijer komen drie grote waterplassen, samen ongeveer zestig ha. groot. De Zandseplas, de Lentseplas en de Oosterhoutseplas. Deze worden bestemd voor recreatie en natuurontwikkeling. Daarnaast zijn de plassen een belangrijk onderdeel van het watersysteem van de Waalsprong; het opslaan en natuurlijk zuiveren van het verzamelde regenwater en kwel. De plassen ontstaan na een periode van zandwinning en verdieping.

De contouren van de Oosterhoutse Plas zijn al grotendeels zichtbaar doordat er een vaart is gegraven die de oevers van de toekomstige plas volgt. Hierdoor komt de natuurontwikkeling van de oevers al op gang. Op dit moment wordt de bovengrond verwijderd op de plek waar de plas moet komen. De verwachting is dat deze werkzaamheden duren tot eind 2016. Dan is de plas in zijn geheel zichtbaar, alleen nog niet diep genoeg. Volgens de planning start in het voorjaar van 2017 de zandwinning (van het onderliggende zand) in de Oosterhoutse Plas. Een elektrische zandzuiger brengt de plas op diepte. De plas wordt minimaal tien en maximaal 23 meter diep, afhankelijk van de kwaliteit van het zand. In 2020 moet de plas op diepte zijn en het plan is om de natuurlijke oevers daarna uit te breiden aan de oostzijde, zodat daar bredere rietoevers ontstaan. Aan de noordkant, de kant van de wijk de Grote Boel, komt een kade.

Opdrachtgever:

De Vree en Slipen B.V.

Locatie:

Oosterhout

Realisatie:

Meerdere fasen

DELEN